coi theo ngay thang nam sinh's tag archives

Xem bói số 3 : Coi Theo Mùa Tầm Giờ Sanh

Phép tầm giờ theo như dưới đây THÁNG GIÊNG , THÁNG 9 Giờ ban ngày 4 giờ 20 điểm, đến 6 giờ 19 điểm là giờ Dần 6 giờ 20 điểm , đến 8 giờ 19 điểm là giờ Mẹo 8 giờ 20 điểm , dến 12 giờ 19 điểm là giờ Thìn 10 giờ 20 điểm , đến 12 giờ 19 điểm là giờ Tỵ 12 [...]

Copyright © 2015 . Tất cả các quyền.