dien cam tam the's tag archives

Xem bói số 1 : Bài Thiên Can Và Bài Địa Chi

Bàn tay Thiên Can hiệp với Địa Chi. Phải tìm tuổi mình ở nhầm trong giáp nào rồi khởi thuận hành tới tuổi mình nhằm Thiên Can chữ gì ? Với cái năm là Địa Chi , đó là hoặc Giáp Tý hay là At Sửu… Bài Thiên Can Giáp, At , Bính , Đinh, Mậu, Kỷ, Canh , Tân, Nhâm, Quý. ( [...]

Copyright © 2015 . Tất cả các quyền.