Xem bói tình duyên


Get submit
Get conso
Var $time=
Var $sec=
If $conso
call cookie::set $name=banhquymayman2; $val=$conso;$expire=$sec;$force_current=1;
Endif
var $con= call cookie::get $name=banhquymayman2; $default=0
Var $c1 =
Var $c2 =
Var $c3 =
Var $c4 =
Var $c5 =
Var $c6 =
Var $t1 =
Var $t2 =
Var $t3 =
Var $t4 =
Var $ct5 =
Var $ct6 =
Var $ct1 = ($t1 $c1)
Var $ct2 = ($t2 $c2)
Var $ct3 = ($t3 $c3)
Var $ct4 = ($t4 $c4)
If not $con==0
Print

Hãy nhận điều may mắn của bạn
con số may mắn của bạn hôm nay: $con
 • Bạn sẽ nhận số may mắn tiếp theo sau khi $sec giây nữa
 • hôm nay bạn đã nhận con số may mắn! Hãy quay lại đây vào ngày mai và tiếp tục nhận con số mắn của bạn!

  Print_raw {{}}
  Else
  Print {{Tôi có vô số con số may mắn cho mỗi người vào mỗi ngày, và mỗi giây trôi qua sẽ có 1 con số được phát. nhấn vào nút bên dưới và lời tiên tri cho con số may mắn của bạn sẽ được hiển thị.
  Nó sẽ đưa cho bạn một loạt các con số may mắn mà bạn có thể dùng để mua vé số hoặc làm những điều khác.

  bấm nút nhận số may mắn

  }}
  Endif
  Print

  If $con==0
  Print {{

  (còn $sec con số may mắn sẽ được phát vào hôm nay)

  có (86400-$sec) số may mắn đã được phát vào hôm nay

  }}
  Endif

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *