Xem tu vi tron doi tuổi Dậu


Người tuổi Dậu bảo thủ , câu nệ, cố chấp. Họ có bề ngoài đẹp đẽ, thường cao ngạo về điều này. Họ tài giỏi , chịu khó, có năng lực tổ chức cao, thẳng thắn, trung thực, làm việc dứt khoát quyết đoán.

Nhược điểm là ưa tranh luận bất chấp người khác thế nào, họ luôn cho là mình đúng, và không thừa nhận bất kì khuyết điểm nào.

Họ cần cù, chịu khó, có năng khiếu trong việc quản lý thu chi.

Phụ nữ tuổi Dậu thực tế, cần cù chăm chỉ, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người, họ là người vợ đảm đang, người mẹ dịu hiền.

Người tuổi Dậu cầu toàn, luôn mưu cầu sự tận thiện tận mỹ. Họ khá nhạy cảm với các vấn đề có tính lý luận. Thích xử lý công việc theo những gì định sẵn. Chính vì thế mà khi có vấn đề khác phát sinh, họ thường tỏ ra lúng túng.

Phụ nữ tuổi Dậu luôn là người thực tế, cần cù chăm chỉ, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người, là người vợ đảm và là bà mẹ hiền.

Người tuổi Dậu thích được người ta khen ngợi , khoa trương, khi bị phê bình, họ sẽ dùng đủ mọi cách phản bác, không thừa nhận sai lầm của mình.
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 1981
Nhất phú quí:Quý Hợi,Giáp Tý,Kỷ Tỵ
Nhị bần tiện:Nhâm Tuất,Mậu Thìn
Tam hiển vinh :Tân Dậu,Đinh Mẹo
Tứ đạt đạo:Canh Thân,Bính Dần,
Trung lưu tốt:Nhâm Thân,Quý Dậu ,Ất Hợi,Bính Tý,Mậu Dần,Giáp Dần,Ất Mẹo,Kỷ Mẹo,Đinh Tỵ,
Xấu nhưng ở được:Giáp Tuất,Bính Thìn ,
Biệt ly:Ất Sửu,Đinh Sửu,Kỷ Mùi,Tân Mùi,Canh Ngọ,Mậu Ngọ
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 69
Nhất phú quí:Giáp Dần,Mậu Thân
Nhị bần tiện:Quý Sửu,Đinh Mùi
Tam hiển vinh :Tân Hợi,Đinh Tỵ,Nhâm Tý
Tứ đạt đạo:Canh Tuất,Bính Thìn,
Trung lưu tốt:Canh Thân,Nhâm Tuất,Quý Hợi,Giáp Tý,Giáp Thìn,Bính Dần,Nhâm Dần,
Xấu nhưng ở được:Tân Sửu,Ất Mùi,Kỷ Mùi
Biệt ly: Kỷ Dậu,Tân Dậu,Đinh Mẹo,Ất Mẹo,Quý Mẹo,Mậu Ngọ,Bính Ngọ
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 57
Nhất phú quí:Mậu Tuất,Giáp Thìn,
Nhị bần tiện:Đinh Dậu,Quý Mẹo
Tam hiển vinh :Nhâm Dần,Bính Thân
Tứ đạt đạo:Kỷ Hợi,Tân Sửu,Ất Tỵ,Ất Mùi
Trung lưu tốt:Đinh Mùi,Mậu Thân,Canh Tuất,Tân Hợi,Kỷ Sửu,Quý Sửu,Canh Dần,Giáp Dần,Quý Tỵ,Nhâm Thìn
Xấu nhưng ở được:Kỷ Dậu,Ất Mẹo,Tân Mẹo
Biệt ly: Nhâm Tý,Canh Tý,Bính Ngọ,Giáp Ngọ
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 45
Nhất phú quí:Kỷ Sửu,Quý Mùi
Nhị bần tiện:Đinh Hợi,Mậu Tý,Quý Tỵ,
Tam hiển vinh :Bính Tuất ,Nhâm Thìn,
Tứ đạt đạo:Ất Dậu,Tân Mẹo
Trung lưu tốt:Ất Mùi,Đinh Dậu,Mậu Tuất,Đinh Sửu,Tân Sửu,Kỷ Mẹo,Quý Mẹo,Canh Thìn
Xấu nhưng ở được:Kỷ Hợi,Canh Tý,Tân Tỵ,
Biệt ly: Canh Dần,Bính Thân,Nhâm Dần,Giáp Thân,Mậu Dần,Nhâm Ngọ,Giáp Ngọ
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 33
Nhất phú quí:Quý Dậu,Kỷ Mẹo,
Nhị bần tiện:Mậu Dần,Nhâm Thân
Tam hiển vinh :Ất Hợi,Đinh Sửu,Tân Tỵ,Tân Mùi
Tứ đạt đạo:Giáp Tuất,Bính Tý,Canh Thìn,
Trung lưu tốt:Quý Mùi,Ất Dậu,Bính Tuất,Đinh Hợi,Mậu Tý,Kỷ Sửu,Tân Mẹo,Kỷ Tỵ,Mậu Thìn,Đinh Mẹo,Bính Dần,Ất Sửu
Xấu nhưng ở được:Giáp Thân,Canh Dần
Biệt ly:Nhâm Ngọ,Canh Ngọ

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):

Copyright © 2015 . Tất cả các quyền.