Xem tu vi tron doi tuổi Hợi


Người tuổi Hợi không ưa gò bó, câu thúc. Cá tính trầm ổn, lương thiện, chất phác. Họ không nền hà, ngại khó và luôn dốc sức để hoàn thành công việc. Do vậy họ thường được tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Người tuổi Hợi an phận , không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng, họ mới phản kháng.

Luôn trân trọng tình bạn, nhiều khi mù qunág, họ thích các cuộc vui, tiệc tùng náo nhiệt.

Người tuổi Hợi khá chú trọng hình thức bên ngoài dù đó không phải là mục đích chính.

Phụ nữ tuổi Hợi dịu dàng mềm mỏng, luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Là người cá tính mạnh, họ luôn tôn trọng mình, thích giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn.

Người tuổi Hợi dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, dễ bị kẻ xấu lường gạt , lợi dụng.

Trong thực tế, họ theo chủ nghĩa vật chất, song luôn thích chia sẻ những gì mình có. Bề ngoài có vẻ dễ bị lừa, song trên thực tế họ thông minh hơn người ta tuởng. Họ luôn bảo vệ lợi ích của mình mà không làm mếch lòng ai cả.
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 1983
Nhất phú quí:Đinh Mẹo,Tân Dậu,
Nhị bần tiện: Bính Dần
Tam hiển vinh : Quý Hợi
Tứ đạt đạo:Giáp Tý,Mậu Thìn,Canh Ngọ ,Nhâm Tuất
Trung lưu tốt :Quý Dậu,Giáp Tý,Ất Hợi ,Bính Tý,Đinh Sửu,Kỷ Mẹo,Ất Mẹo,Canh Thìn,Bính Thìn,Đinh Tỵ,Mậu Ngọ,Kỷ Mùi
Xấu ở được:Mậu Dần
Biệt ly:Nhâm Thân,Canh Thân
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 71
Nhất phú quí:Tân Hợi,Nhâm Tý,Đinh Tỵ,Mậu Ngọ
Nhị bần tiện: Bính Thìn,Canh Tuất
Tam hiển vinh : Kỷ Dậu,Ất Mẹo
Tứ đạt đạo: Giáp Dần
Trung lưu tốt:Tân Dậu,Quý Hợi ,Giáp Tý,Bính Dần,Đinh Mẹo,Quý Mẹo,Bính Ngọ,Kỷ Tỵ,Ất Tỵ
Xấu ở được:Nhâm Tuất,Giáp Thìn,Mậu Thìn,
Biệt ly:Ất Sửu,Quý Sửu,Đinh Mùi,Kỷ Mùi,Mậu Thân,Canh Thân
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 59
Nhất phú quí:Nhâm Dần
Nhị bần tiện:Tân Sửu,Đinh Mùi
Tam hiển vinh : Kỷ Hợi,Canh Tý,Ất Tỵ,Bính Ngọ
Tứ đạt đạo:Giáp Thìn,Mậu Tuất
Trung lưu tốt :Canh Tuất,Nhâm Tý,Tân Hợi,Giáp Dần,Bính Thìn,Nhâm Thìn,Giáp Ngọ,Quý Tỵ,Đinh Tỵ
Xấu ở được:Ất Mùi,Quý Sửu
Biệt ly:Tân Mẹo,Quý Mẹo,Ất Mẹo,Đinh Dậu,Kỷ Dậu,Bính Thân,Mậu Thân
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 47
Nhất phú quí:Nhâm Thìn,Bính Tuất
Nhị bần tiện: Kỷ Mẹo
Tam hiển vinh :Canh Dần
Tứ đạt đạo: Đinh Hợi,Quý Tỵ,Ất Mùi,Kỷ Sửu
Trung lưu tốt:Đinh Dậu,Mậu Tuất,Kỷ Hợi,Tân Sửu,Nhâm Dần,Canh Thìn,Giáp Thìn,Tân Tỵ,Ất Tỵ,Quý Mùi
Xấu ở được:Quý Mẹo,Kỷ Mẹo,Ất Dậu
Biệt ly:Mậu Tý,Canh Tý,Giáp Ngọ,Nhâm Ngọ,Bính Thân,Giáp Thân
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG:
Nhất phú quí:Quý Mùi,Đinh Sửu
Nhị bần tiện:Ất Hợi,Bính Tý,Tân Tỵ,Nhâm Ngọ
Tam hiển vinh : Canh Thìn,Giáp Tuất
Tứ đạt đạo: Quý Dậu,Kỷ Mẹo,
Trung lưu tốt :Ất Dậu,Bính Tuất,Kỷ Sửu,Tân Mẹo,Nhâm Thìn,Mậu Thìn,Đinh Mẹo,Tân Mùi,Canh Ngọ
Xấu ở được:Mậu Tý,Đinh Hợi,Quý Tỵ,Kỷ Tỵ
Biệt ly:Mậu Dần,Canh Dần,Giáp Thân,Nhâm Thân

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):

Copyright © 2015 . Tất cả các quyền.