Xem tu vi tron doi tuổi Mùi


Người tuổi Mùi chính trực, hiền lành, dễ cảm thông với người khác. Họ thường là những nhà nghệ thuật và làm những việc có tính sáng tạo.

Là người vị tha, độ lương, nên họ dễ tha thứ cho sai lầm của người khác, hiểu và thông cảm cái lý của người khác. Họ không thích sự bó buộc, ít khi phê bình người khác.

Người tuổi Mùi đa sầu đa cảm, khi gặp khó khăn, họ luôn bi quan và đau khổ. Họ sợ trách nhiệm nên ít khi dám quyết định việc gì, hay trù trừ, do dự , nhiều khi để vận may tuột qua.

Phụ nữ tuổi này thích ăn mặc đẹp.

Người tuổi Mùi có thể dùng sự thông minh khéo léo để bổ khuyết nhược điểm yếu đuối, nhu nhược của họ. Họ giỏi sử dụng những phương cách uyển chuyển, khéo léo, chiến thuật mềm dẻo khiến người khác mềm lòng.

Người tuổi Mùi được mọi người yêu mến vì có bản chất lương thiện và có sự chia sẻ cảm thông. Không thích ứng với công việc có tính trách nhiệm cao, hay cần quyết đoán, giải quyết mau chóng.

NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 1979
Nhất phú quí:Bính Dần,Canh Thân,
Nhị bần tiện:Kỷ Mùi,Ất Sửu
Tam hiển vinh : Quý Hợi,Giáp Tý,Mậu Ngọ,Đinh Tỵ
Tứ đạt đạo:Nhâm Tuất
Trung lưu tốt:Kỷ Tỵ,Canh Ngọ,Nhâm Thân,Giáp Tuất,Ất Hợi,Tân Hợi,Bính Tý,Nhâm Tý,Giáp Dần
Xấu nhưng ở được:Tân Mùi,Đinh Sửu,Quý Sửu,
Biệt ly: Đinh Mẹo,Tân Dậu,Quý Dậu,Ất Mẹo,Mậu Thìn,Bính Thìn
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 67
Nhất phú quí: Canh Tuất
Nhị bần tiện: Ất Mẹo,Kỷ Dậu
Tam hiển vinh : Giáp Dần,Mậu Thân
Tứ đạt đạo:Đinh Mùi,Tân Hợi,Ất Tỵ,Quý Sửu
Trung lưu tốt:Đinh Tỵ,Kỷ Mùi,Canh Thân,Nhâm Tuất,Kỷ Hợi,Quý Hợi,Ất Sửu,Tân Sửu,Nhâm Dần
Xấu nhưng ở được:Tân Dậu,Quý Mẹo,
Biệt ly: Nhâm Tý ,Canh Tý,Giáp Tý,Bính Ngọ,Mậu Ngọ,Bính Thìn,Giáp Thìn
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 55
Nhất phú quí: Ất Mùi,Tân Sửu
Nhị bần tiện:Canh Tý,Giáp Ngọ,Quý Tỵ,Kỷ Hợi
Tam hiển vinh :Mậu Tuất
Tứ đạt đạo:Đinh Dậu,Quý Mẹo
Trung lưu tốt: Ất Tỵ,Đinh Mùi,Kỷ Dậu,Canh Tuất,Tân Mẹo,Kỷ Sửu,Quý Sửu
Xấu nhưng ở được:Bính Ngọ,Đinh Hợi,Tân Hợi,Mậu Tý,Nhâm Tý,
Biệt ly: Mậu Thân,Bính Thân,Nhâm Dần,Canh Dần,Giáp Thìn,Nhâm Thìn
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 43
Nhất phú quí: Ất Dậu,Kỷ Mẹo,Tân Mẹo
Nhị bần tiện: Giáp Thân,Canh Dần,
Tam hiển vinh :Quý Mùi,Đinh Hợi,Kỷ Sửu,Tân Tỵ
Tứ đạt đạo:Bính Tuất,Mậu Tý,Nhâm Ngọ
Trung lưu tốt:Quý Tỵ,Giáp Ngọ,Ất Mùi,Bính Thân,Đinh Dậu,Mậu Tuất,Ất Hợi,Bính Tý,Canh Tý,Đinh Sửu,Tân Sửu,
Xấu nhưng ở được:Mậu Dần
Biệt ly: Nhâm Thìn,Canh Thìn
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 31
Nhất phú quí: Ất Hợi,Bính Tý,Canh Ngọ,Kỷ Tỵ
Nhị bần tiện:Giáp Tuất
Tam hiển vinh : Quý Dậu,Kỷ Mẹo,
Tứ đạt đạo:Nhâm Thân,Mậu Dần
Trung lưu tốt:Tân Tỵ,Nhâm Ngọ,Giáp Thân,Đinh Hợi,Quý Hợi,Mậu Tý,Giáp Tý,Đinh Mẹo,Bính Dần
Xấu nhưng ở được:Ất Dậu,Bính Tuất,
Biệt ly:Kỷ Sửu,Đinh Sửu,Ất Sửu,Tân Mùi,Quý Mùi,Canh Thìn,Mậu Thìn

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):

Copyright © 2015 . Tất cả các quyền.