Xem tử vi trọn đời tuổi Thìn


Người tuổi Thìn nóng nảy, gấp gáp, cuồng nhiệt và luôn chứa đầy khát vọng cao xa, họ rất thích làm những việc lớn, quan trọng, luôn coi mình là nhân vật trung tâm, dù họ rất võ đoán, yêu cầu cao, họ vẫn có nhiều kẻ tôn sùng.

Tuy là kẻ tự cao tự đại, song họ luôn hiếu thuận với người trên, bất luận họ có xung đột gì với gia đình, chỉ cần gia đình cần sự giúp đỡ thì họ sẽ giúp đỡ ngay. Họ ít khi để tình cảm xen vào công việc. Rất thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, không cần rào trước đón sau, công khai biểu lộ quan điểm của mình, không biết ân hận về những gì mình đã làm.

Phụ nữ tuổi này thích tranh đấu, coi trọng bình đẳng nam nữ, không cần hình thức đẹp đẽ mà chỉ cần nội dung, tâm hồn phong phú.

Họ rất độ lượng khoan dung, không vừa ý thì nói thẳng chứ không để bụng bao giờ. Là con người của công việc, họ ưa thích cuộc sống độc thân, không thích sự ràng buộc trong bất cứ phương diện nào.

Rất tự tin, trong cuộc sống luôn tỏ ra là người có khả năng gánh vác những trách nhiệm to lớn.

Mậu Thìn sinh năm 1988 ‘+-60′ Mạng Đại Lâm Mộc cung Đoài
NAM MẠNG:-sinh thuận vào mùa Đông và Xuân thì có tướng sang(phú quý) có danh phận trong xã hội,nhưng cao số nên phải long đong tình duyên .Sanh vào mùa Hạ , Thu có thể giàu nhưng cực xác.Nói chung tuổi này dù thuận ahy nghịch cũng phải tự lập, nhờ người dưng nên lìa sứ lập nghiệp mới tốt.
NỮ MẠNG:-sinh thuận vào mùa Đông và Thu thì quí nên có chông giàu địa vị.Sanh vào mùa Xuân cũng sang nhưng thường gia đạo bầt hạnh.Sanh vào mùa hạ muốn giàu phải cực xác.Tuổi này nhờ người dưng tha phương,không 2 đời chồng thì phải nuôi con riêng của chồng
TUỔI VỢ CHỒNG:
Nhất phú quí:Quí dậu,Đinh mẹo
Nhị bần tiện:Nâm thân ,Bính dần
Tam hiển vinh:Kỷ tỵ,Ất hợi,Ất sửu,Đinh sửu
Tứ đạt đạo:Mậu thìn,Canh nhọ,Bính tý,Giáp tuất
Trung lưu tốt:Kỷ Mẹo,Canh thìn,Tân tỵ,Nham ngọ,Ất dậu,Gíap tý,Quí hợi,Tân dậu,Nhâm tuất
Xấu nhưng ở được:Giáp thân,mậu dần,Bính tuất,Canh thân
Biệt ly:Tân mùi,Quí mùi

Bính Thìn sinh năm 1976 ‘+-60′ Mạng Sa Trung Thổ cung Khảm
NAM MẠNG:-sanh vào mùa nào cũng tốt,nhưng nếu sanh vào ban ngày(3 giờ đến 13 giờ) thì hiển vinh nhờ có chức quyền hoặc tài kinh doanh.Tuổi này tính tình hiền lương,thông minh sáng suốt,tài trí siêng năng lại nhiều may mắn,nếu lìa xứ lập nghiệp nơi xa thì giàu và thọ.Nếu sanh vào mùa Thu và Đông ban ngày thì làm ăn sinh sống ở quê nhà cũng giàu sang.
NỮ MẠNG:-sinh thuận vào mùa Hạ thuộc mạng Hỏa tương sanh với mạng Thổ,nếu vào ban đêm(từ 15 đến 1 giờ) lại càng hiển vinh,giàu sang hạnh phúc.Sanh vào mùa Xuân thì khổ,tình duyên nhiều trắc trở,chỉ phú quý sang giàu ở hậu vận.
TUỔI VỢ CHỒNG:
Nhất phú quí:Đinh tỵ,Mậu ngọ,Quý hợi,Giáp tý
Nhị bần tiện:Bính thìn,Nhâm tuất
Tam hiển vinh:Ất mẹo,Tân dậu
Tứ đạt đạo:Gíp dần,Canh thân
Trung lưu tốt:Bính dần,Kỷ tỵ,Đinh mẹo,Canh ngọ,Mậu thân,Nah6m thân,Kỷ dậu,Quý dậu,Nhâm tý,Tân hợi
Xấu nhưng ở được:Mậu thìn,Giáp tuất,Canh tuất
Biệt ly:Ất sửu,Quý sửu,Tân mùi,Kỷ mùi

Giáp Thìn sinh năm 1964 ‘+-60′ Mạng Phúc Đăng Hỏa cung Tốn
NAM MẠNG:-sanh thuận vào mùa Xuân và Hạ thì sung sướng từ nhỏ đến lớn,phú quí an nhàn,thông minh sáng suốt,đời nhiều may mắn lại có quới nhân giúp đỡ,không giàu thì an nhàn sang quí.Sanh vào mùa Thu ,Đông lỗi số,khó giàu sang nhưng cũng nhiều may mắn và luôn có quới nhân.Dù sanh thuận hay nghịch tuổi này Đào hoa,đi vào tình ái sớm thì nhiều đời vợ.
NỮ MẠNG:-sanh vào mùa Thu và đông thì có tướng sanh,có chồng giàu hoặc hạnh phúc lại trường thọ.Tuổi này sanh thuận hay nghịch thì cụng sang quí và đào hoa.
TUỔI VỢ CHỒNG:
Nhất phú quí:Mậu thân ,Nhâm dần
Nhị bần tiện:Quý sửu,Tân sửu
Tam hiển vinh:Ất tỵ,Bính nhọ,Tân hợi,Nhâm tý
Tứ đạt đạo:Giáp thìn,Canh tuất
Trung lưu tốt:Giáp dần,Bính thìn,Đinh tỵ,Mậu ngọ,Canh thân,Bính thân,Nhâm tuất,Mậu tuất,Canh tý,Kỷ hợi
Biệt ly:Kỷ Dậu,tân dậu,Đinh dậu,Quý mẹo,Ất mẹo,Kỷ mùi,Đinh mùi

Nhâm Thìn sinh năm 1952 ‘+-60′ Mạng Tường Lưu Thủy cung Khảm
NAM MẠNG:-sanh vào ban ngày(3 đến 13 giờ ) thì vừa tốt số vừa dễ nuôi,nếu vào mùa Thu vào Đông càng hiển vinh,nhiều may mắn lại có vợ giàu,được nhờ bên vợ.Dù thuận sanh tuổi này tiền vận vẫn lao đao,lấy vợ sớm thì khó bền dù bất kỳ tuổi nào.
NỮ MẠNG:-sanh thuận vào Thu và đông thi2 có số sung sướng từ nhỏ đến lớn
TUỔI VỢ CHỒNG:
Nhất phú quí:Nhâm Thìn,Mậu tuất
Nhị bần tiện:Tân mẹo,Đinh dậu
Tam hiển vinh:Bính thân,Canh dần
Tứ đạt đạo:Quý tỵ,Kỷ hợi,Kỷ Sửu,Tân sửu
Trung lưu tốt:Nhâm dần,Giáp thìn,Ất tỵ,Mậu thân,Giáp thân,Canh tuất,Bính tuất ,Đinh hợi
Xấu nhưng ở được:Quý mẹo,Kỷ dậu,Ất dậu
Biệt ly:Giáp ngọ,bính ngọ,Canh tý,Mậu tý,Đinh mùi,Ất mùi

Canh Thìn sinh năm 1940 ‘+-60′ Mạng Bạch Lạp Kim cung Chấn
NAM MẠNG:-giàu thì hơn người mà nghèo thì tận cùng thận sanh vào ban đêm (15 giờ đến 1 giờ sáng)thì phú quý ,sanh nag2y nếu ko có sự giúp đỡ của giòng tộc thì khổ.Thuận sanh nhiều may mắn về vật chất và tinh thần nếu có sự yểm trở của gia tộc thì giàu cực đỉnh.
NỮ MẠNG:-sanh thuận vào Thu ,Đông mà ban đêm thì trọn tốt,giàu sanh sung sướng.Sanh vào Xuân,thì phải gian nan,ban ngày càng nghèo khổ,chỉ khá hơn ở hậu vận.
TUỔI VỢ CHỒNG:
Nhất phú quí:Đinh sửu,Kỷ sửu
Nhị bần tiện:tân tỵ,Nhâm ngọ,Đinh hợi,Mậu tý
Tam hiển vinh:Canh thìn,Bính tuất
Tứ đạt đạo:Kỷ mẹo,Ất dậu
Trung lưu tốt:Nhâm thìn,Đinh dậu,Quý dậu ,Mậu tuất,Giáp tuất
Xấu nhưng ở được:Quý tỵ,Giáp ngọ,Bính tý,Ất hợi
Biệt ly:Mậu dần,giáp thân,canh dần,Bính thân,Nhâm thân,Quý mùi,Ất mùi

Bính Thìn sinh năm 1976 ‘+-60′ Mạng Sa Trung Thổ cung Khảm

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):

Copyright © 2015 . Tất cả các quyền.