Xem tu vi tron doi tuổi Tuất


Người tuổi Tuất thẳng thắn, trung thực , công bằng hào hiệp, cần cù hiếu học. Khi có việc xung đột mâu thuẫn họ đều có thái độ giải quyết vấn đề chứ không hận thù.

Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất, biết cách trung dung.

Là người có tinh thần tập thể cao, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Họ là người khá đa nghi nhưng sẽ không tuỳ ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc.

Người tuổi Tuất không chú trọng đến tiền bạc, song khi họ cần tiền thì không ai có thể có năng lực hơn.

Họ sớm thoát ly gia đình, lập nghiệp bằng năng lực của chính bản thân mình. Khi họ đã quyết định thì khó ai có thể can thiệp.

Phụ nữ tuổi Tuất có năng lực tư duy cao, thông minh hoạt bát, ưa thích hoạt động xã hội. Họ đối đãi nhiệt tình, quan tâm đến người khác, biết nhường nhịn.

Người tuổi Tuất biết tự kiềm chế, điều này khiến họ luôn đạt được thành công trong công việc như cố vấn, nhà tâm lý, mục sư.
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 1982
Nhất phú quí:Nhâm Tuất,Mậu Thìn
Nhị bần tiện: Đinh Mẹo,Tân Dậu
Tam hiển vinh :Bính Dần,Canh Thân
Tứ đạt đạo: Quý Hợi,Kỷ Tỵ
Trung lưu tốt:Nhâm Thân,Giáp Tuất,Ất Hợi,Mậu Dần,Giáp Dần,Canh Thìn,Bính Thìn,Đinh Tỵ
Xấu nhưng ở được:Ất Mẹo,Kỷ Mẹo,Quý Dậu,
Biệt ly:Giáp Tý,Bính Tý,Canh Ngọ,Mậu Ngọ,Ất Sửu,Đinh Sửu
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 70
Nhất phú quí: Kỷ Mùi,Đinh Mùi
Nhị bần tiện:Tân Hợi,Nhâm Tý,Đinh Tỵ,Mậu Ngọ
Tam hiển vinh :Canh Tuất,Bính Thìn
Tứ đạt đạo: Ất Mẹo,Kỷ Dậu
Trung lưu tốt:Tân Dậu,Nhâm Tuất ,Giáp Tý,Quý Mẹo,Đinh Mẹo,Mậu Thìn,Giáp Thìn,Ất Tỵ
Xấu nhưng ở được:Quý Hợi,Bính Ngọ
Biệt ly: Bính Dần,Giáp Dần,Nhâm Dần,Canh Thân,Mậu Thân,Quý Sửu,Ất Sửu
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 58
Nhất phú quí: Quý Mẹo,Đinh Dậu
Nhị bần tiện:Nhâm Dần,Canh Dần,Bính Thân
Tam hiển vinh :Kỷ Hợi,Ất Tỵ,Đinh Mùi,Ất Mùi,
Tứ đạt đạo: Mậu Tuất,Canh Tý,Giáp Thìn,Bính Ngọ,
Trung lưu tốt:Kỷ Dậu,Canh Tuất,Tân Hợi,Nhâm Tý,Ất Mẹo,Tân Mẹo,Bính Thìn,Nhâm Thìn,Quý Tỵ,Giáp Ngọ,
Xấu nhưng ở được:Giáp Dần,Mậu Thân
Biệt ly:Tân Sửu,Quý Sửu
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 46
Nhất phú quí: Đinh Hợi,Mậu Tý,Giáp Ngọ,Quý Tỵ,
Nhị bần tiện: Bính Tuất,Nhâm Thìn,
Tam hiển vinh :Tân Mẹo,Ất Dậu,
Tứ đạt đạo: Canh Dần,Giáp Thân,
Trung lưu tốt:Bính Thân,Đinh Dậu,Kỷ Hợi,Canh Tý,Nhâm Dần,Mậu Dần,Quý Mẹo,Kỷ Mẹo,Nhâm Ngọ,Tân Tỵ,
Xấu nhưng ở được:Mậu Tuất,Canh Thìn,Giáp Thìn,
Biệt ly:Ất Mùi,Quý Mùi,Kỷ Sửu,Tân Sửu
NAM MẠNG:-
NỮ MẠNG:-
TUỔI VỢ CHỒNG: 34
Nhất phú quí: Mậu Dần,Nhâm Thân,
Nhị bần tiện:Quý Mùi,Tân Mùi,
Tam hiển vinh :Bính Tý,Nhâm Ngọ,Tân Tỵ,Ất Hợi,
Tứ đạt đạo: Giáp Tuất,Canh Thìn,
Trung lưu tốt:Giáp Thân,Bính Tuất,Đinh Hợi,Mậu Tý,Canh Dần,Bính Dần,Mậu Thìn,Nhâm Thìn,Canh Ngọ,Kỷ Tỵ,
Biệt ly:Ất Dậu,Kỷ Mẹo,Tân Mẹo,Quý Dậu,Đinh Mẹo,Đinh Sửu,Kỷ Sửu

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):

Copyright © 2015 . Tất cả các quyền.